Clostridium

Clostridium is een geslacht van grampositieve, anaerobe, staafvormige bacteriën, die de veroorzakers zijn van onder andere botulisme, tetanus, colitis, pseudomembranacea en wondinfecties.


Algemene Kenmerken

In de natuur komen ze zeer verspreid voor in de grond, stof en water en behoren ze bij mens en dier tot de normale bewoners van het darmkanaal.

Hoewel ze anaeroob zijn is de gevoeligheid voor zuurstof zeer verschillend. Clostridium novyi type B groeit onder strikt anaerobe condities evenals Clostridium tetani. Clostridium perfringens kan groeien wanneer de atmosfeer kleine hoeveelheden zuurstof bevat en Clostridium tertium en Clostridium histolyticum zijn zelfs aerotolerant. Ze kunnen al als zeer kleine kolonies op een aeroob geïncubeerde bloedplaat groeien.

Reactie plaatsen