Bursa


Een Bursa of ook wel slijmbeurs genoemd is een met vocht gevuld kussentje tussen de pees en de onderliggende botstructuur bij een gewricht, dicht bij de aanhechting van de pees op het bot. De slijmbeurs zorgt voor het bijna wrijvingsloos kunnen bewegen van het gewricht, zonder dat de pees over het bot of de huid schuurt. Slijmbeurzen bevinden zich bij alle gewrichten. Wanneer er sprake is van een ontsteking in een slijmbeurs, dan wordt dit bursitis of ook wel een slijmbeursontsteking genoemd.

bursa-slijmbeurs