Anaeroob

Anaeroob betekent 'zonder zuurstof te kunnen leven'.

Anaerobe organismen gebruiken geen zuurstof om energie op te wekken en kunnen zelfs worden gedood door zuurstof. Anaerobe organismen gebruiken gisting of anaerobe dissimilatie.

Reactie plaatsen